transeksüel

Travesti Sağlık Endişeleri ve Başlıca Evrensel Düzeyde Sorunsallar

Travesti bireyler belirli tipte kronik hastalıklar, kanserler ve ruh sağlığı sorunları için artan risk altındadırlar. Aşağıda, travestilerin doktorlarına danışmayı düşünmesi gereken önemli sağlık sorunlarının bir listesi bulunmaktadır.

# 1: Sağlık Hizmetlerine Erişim

İstanbul travestileri bile Türkiye’nin en kozmopolitan kentinden yaşıyor olmalarına karşın reddedilme korkusu nedeniyle tıbbi bakımdan kaçınabilirler. Bu konuda travestiler tarafından yaşanmış sayısız düzeyde negatif tecrübe mevcutken bu önyargıyı travestiler için yok sayabilmek çok zor. Bu durumun en büyük tetikleyicisi ise  çoğu sağlık kuruluşunun travesti bireylere özgü sağlık sorunları ile nasıl başa çıkacaklarını tam olarak bilmemeleridir. Travestilere özgü bu rahatsızlıklar çoğu zaman sağlık hizmetleri karşılama kapsamına girmez. Bu nedenlerden ötürü, travesti bireyler ihtiyaç duydukları bakıma erişemeyebilirler.

# 2: Hormonlar

Hormon tedavisi genellikle travesti olmaya adım atmış bir kişiyi daha erkeksi ya da dişil yapmak için kullanılır. Ancak hormon kullanımı riskleri vardır. Testosteron, özellikle yüksek dozlarda veya ağız yoluyla alındığında karaciğere zarar verebilir. Östrojen kan basıncını, kan şekerini (şeker) ve kan pıhtılaşmasını artırabilir. Spironolakton gibi anti-androjenler, kan basıncını düşürür, elektrolitleri rahatsız edebilir ve vücudu kurutur. Hormon kullanımı her zaman bir doktor tarafından denetlenmelidir.

Hormonları kullanmak isteyen travestiler, sadece uygun bir doz reçete edebilecek ve etkilerini izleyebilecek bir doktor gözetiminde yapılmalıdır.

# 3: Kanser

Hala yumurtalık veya göğüsleri olan travestiler bu organlarda kanser riski altındadır. Travestilerde prostat kanseri riski vardır, ancak bu risk düşüktür. Hormonların kullanımıyla ilgili kanserler nadirdir, ancak doktor danışmanlığı gereklidir.

Trans bireyler üreme organlarının kanserleri için mutlaka dönemsel testlere tabi olmalıdırlar.

# 4: Enjekte Silikon

Pek çok travesti, görünümünü geliştirmek için silikon enjeksiyonları kullanır. Tıbbi olmayan kişiler tarafından silikonun enjeksiyonu, ciddi sağlık sorunlarına yol açabilecek tehlikeli bir uygulamadır. Silikon, doktor olmayan biri tarafından uygulandığında, vücutta hareket edebilir ve şekil değiştirebilir. Ayrıca, bir sağlık bakım ortamının dışında enjekte edilen silikon tipik olarak tıbbi sınıfta değildir, kontamine olabilir ve sıklıkla hepatit iletebilen paylaşılan iğneler kullanılarak enjekte edilir.

# 5: Depresyon ve Anksiyete

Travesti kişiler, diğerlerine göre daha yüksek depresyon ve anksiyete oranlarına sahiptir. Bu sorunlar genellikle yeterli sosyal desteğe sahip olmayan veya cinsiyet kimliklerini ifade edemeyen kişiler için daha kötüdür. Sonuç olarak, gençler ve genç yetişkinlerin intihar riski artmıştır. Bununla birlikte, kültürel açıdan duyarlı ruh sağlığı hizmetleri bu sorunların önlenmesine ve tedavisine yardımcı olabilir.

Trans kişiler, depresyon ve anksiyete belirtileri ve belirtileri açısından taranmalı ve gerektiğinde uygun zihinsel sağlık hizmetlerini aramalıdır.

# 6: Cinsel Yolla Bulaşan Hastalıklar

Travestilerde cinsel yolla bulaşan hastalıklar riski oldukça yüksektir. Bunlar, tedavilerin daha sınırlı olduğu (HIV, hepatit A, B veya C, insan papilloma virüsü) yanı sıra etkili tedavilerin (gonore, klamidya, sifiliz, kasık bitleri veya yengeçler) olduğu enfeksiyonları içerir. Engellerin kullanımı dahil olmak üzere güvenli seks, cinsel yolla bulaşan hastalıkların önlenmesinde anahtardır.

Cinsel olarak aktif olan travestiler ve trans bireyler, cinsel yolla bulaşan hastalıklar için rutin olarak taranmalıdır.

# 7: Alkol

Çalışmalar, travestilerin daha yüksek oranda alkol bağımlılığı ve bağımlılığı olduğunu göstermiştir. Günde bir içki içmek gibi sınırlı alkol kullanımı sağlıksız olmasa da, herhangi bir kullanım, alkolle ilişkili bir bozukluğu olan bir travesti için bir sorun olabilir. Alkol kötüye kullanımı, trans bireyler arasında yaygın bir sorundur ve sakatlanma ya da bir suçun mağduru olma riskini artırabilir.

Tüm travestiler alkol bağımlılığı ve kötüye kullanımı için taranmalı ve alkol kullanımı sınırlandırılmalıdır.

# 8: Tütün

Transseksüel kişiler tütün ürünlerini tüketmekte ve diğerlerine oranla daha yüksek oranlarda kullanmaktadırlar. Bu, kalp hastalığı, yüksek tansiyon, akciğer hastalığı ve akciğer kanseri gibi ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir.

Travestiler tütün kullanımı için taranmalı ve tütün bırakma programları sunulmalıdır.

9: Kalp Hastalığı

Travestiler genellikle hormon kullanımı, sigara ve obezite nedeniyle daha yüksek kalp hastalığı riski taşırlar. Tüm travestiler kan basıncı ve kolesterolü genel olarak önerilen şekilde kontrol etmelidir. Ayrıca, travesti bireyler kalp hastalığının ve inmenin belirtilerini ve semptomlarını öğrenmelidir.

Trans kişilere kan basıncı en az yılda bir kez kontrol edilmeli ve kolesterol en az beş yılda bir taranmalıdır.

Bilgiler sadece bilgi amaçlıdır. Sağlık hizmet sağlayıcınızın tavsiyesi olmadan hiç bir konuda hareket etmeyiniz.

Travesti Sağlık Endişeleri ve Başlıca Evrensel Düzeyde Sorunsallar Read More »

Travesti Olmanın Tam Olarak Terimsel Karşılığı

Travesti eerimi duyuların gösterdiği cinsiyetin dışa vurumu ile içsel beklentinin farklılığı oluşması durumunun karşılığıdır. Travesti olduğunu düşünen ve bu şekilde bir yaşantı içerisinden olan bir kişi, erkek cinsel organlarıyla doğmuş olmasına rağmen kendisini bir kadın olarak tanımlar ve bazı trans bireyler, literatürde ise travestiler erkek yada kadın olarak tanımlanmamıştırlar.

Bir travesti erken başlayan kalıcı duygulara sahip olabilir. Erişkin yaşlara ulaşmadan önce bu kişiler birincil ve ikincil cinsiyet arasında kaldıklarından dolayı disfori durumu yaşayabilirler. Yani çevre ve insanlara karşı ilginin kaybolduğu, kötümserliğin yoğun biçimde ortaya çıktığı ve genelde aşırı uyarılmışlığın eşlik ettiği bir keyifsizlik durumu. Daha erken yaşlarda bu disforinin ortaya çıktığı bireylerden bir çoğu ilerleyen yaşlarda kendisini eşcinsel olarak hissettiğini söylemeseler de. Yetişkin yaşta bu durumu yaşayan bireyler genelde travesti olmaya karar vermişlerdir.

Travestiler nihai olarak fiziksel ve sosyal bakımdan kimlikleriyle uyumlu olduklarını hissettirirler. Bu, fiziksel prosedürleri (ameliyat veya hormonları içeren ), bir kıyafet veya davranış şeklindeki değişiklikleri ve yeni kimlik belirteçlerini (farklı bir isim veya cinsiyetle ilgili zamirler gibi) içerebilir. Bir kişi bu değişiklikleri yapmadan kendisini travesti olarak da tanımlayabilir. Transseksüel ise, vücutlarını değiştirmek için tıbbi müdahale arayan ya da almış olanlara atıfta bulunan eski bir terimdir.

Travesti sözcüğüne ek olarak, trans bireyler tarafından cinsiyet kimliklerini karakterize etmek için çeşitli alt terimler kabul edilmiştir. Bu terimler genellikle cinseiyet değiştirmeye doğru atılan adımların seviyelerini kategorize etmektedirler.

Hem ülkemizde hem tüm ünyada travestiler için askerlik, sağlıksal hizmetler, hukuki statüler gibi sosyal yaşam durumsalları için özel olarak hazırlanmış yasalar mevcuttur. Dünyada sayısı az olsa da eşcinsel evliliklere ve ilişkilere sınırsız izin verilen ülkeler vardır.

Travesti Olmanın Tam Olarak Terimsel Karşılığı Read More »