araştırma

Travesti Olgusunun Bilimsel ve Siyasal Yaklaşımlar Açısından Ehemmiyeti

En göze çarpan özelliklerinizi düşünün. Belki bu senin parlak gülüşün, ya da piyano çalan parmakların. Belki yıldız atlayış vuruşunuz, ya da Shakespeare sonetlerini bir şapkanın damlasına bıraktığınız gibi. Ya da belki de bilimsel bilgi için senin düşmanın. Ama ne olursa olsun, daha iyi ya da daha kötüsü, muhtemelen etrafınızdaki dünya için en göze çarpan özellik değildir. Başkalarına göre, bizim en göze çarpan özelliği, hiç kimseyi hiçbir şeyden etkilemeyen bir özelliktir – hiçbirimizin içinde, doğumdan önce veya doğumdan önce hiç söz almayan bir özelliği vardır: siz erkek veya kadın mısınız? ?

Toplumsal cinsiyet kimliği, hayatımızın her yönünü harekete geçirir, konuşmalarımızın sonuçlarını, işyerlerimizi, ilişkilerimizi, hatta banyo ürünlerimizi belirler. Bebeklerin çoğu isimlendirilmeden önce, dış genital organlarının bir üçüncü parti tarafından ortaya çıkmasına dayanan bir cinsiyet verilir. Bu kararlar, belirsizlik beklentisi olmaksızın, tipik olarak ikili bir şekilde doldurulur. Bu norm – ama bu sadelik bizi yoldan çıkardı mı?

Travesti olarak tanımlananlar (topluluk kısaltmalarında “T”) atanan cinsiyetlerinden farklı bir cinsiyetle özdeştirler. Bu, travesti dediğimiz veya atanan cinsiyetleriyle özdeşleşenleri yan yana getirir. Tipik atanmış cinsiyetler genellikle doğumda belirlenen “erkek” ve “kadın” olmakla birlikte, transseksüel olmak, cinsiyet kimliğini bu iki kategoriyle sınırlandırmaz; çünkü travesti olarak tanımlayanların çoğu sadece erkeksi ya da dişil olduğunu hissetmez. Önemli olarak, travesti kimlik cinsel yönelimden bağımsızdır. Cinsel yeniden atama ameliyatı geçirmeyi tercih eden trans bireylerin alt kümesi sıklıkla transseksüel olarak tanımlanmaktadır.

Travesti Olgusunun Bilimsel ve Siyasal Yaklaşımlar Açısından Ehemmiyeti Read More »

Travesti Olmanın Tam Olarak Terimsel Karşılığı

Travesti eerimi duyuların gösterdiği cinsiyetin dışa vurumu ile içsel beklentinin farklılığı oluşması durumunun karşılığıdır. Travesti olduğunu düşünen ve bu şekilde bir yaşantı içerisinden olan bir kişi, erkek cinsel organlarıyla doğmuş olmasına rağmen kendisini bir kadın olarak tanımlar ve bazı trans bireyler, literatürde ise travestiler erkek yada kadın olarak tanımlanmamıştırlar.

Bir travesti erken başlayan kalıcı duygulara sahip olabilir. Erişkin yaşlara ulaşmadan önce bu kişiler birincil ve ikincil cinsiyet arasında kaldıklarından dolayı disfori durumu yaşayabilirler. Yani çevre ve insanlara karşı ilginin kaybolduğu, kötümserliğin yoğun biçimde ortaya çıktığı ve genelde aşırı uyarılmışlığın eşlik ettiği bir keyifsizlik durumu. Daha erken yaşlarda bu disforinin ortaya çıktığı bireylerden bir çoğu ilerleyen yaşlarda kendisini eşcinsel olarak hissettiğini söylemeseler de. Yetişkin yaşta bu durumu yaşayan bireyler genelde travesti olmaya karar vermişlerdir.

Travestiler nihai olarak fiziksel ve sosyal bakımdan kimlikleriyle uyumlu olduklarını hissettirirler. Bu, fiziksel prosedürleri (ameliyat veya hormonları içeren ), bir kıyafet veya davranış şeklindeki değişiklikleri ve yeni kimlik belirteçlerini (farklı bir isim veya cinsiyetle ilgili zamirler gibi) içerebilir. Bir kişi bu değişiklikleri yapmadan kendisini travesti olarak da tanımlayabilir. Transseksüel ise, vücutlarını değiştirmek için tıbbi müdahale arayan ya da almış olanlara atıfta bulunan eski bir terimdir.

Travesti sözcüğüne ek olarak, trans bireyler tarafından cinsiyet kimliklerini karakterize etmek için çeşitli alt terimler kabul edilmiştir. Bu terimler genellikle cinseiyet değiştirmeye doğru atılan adımların seviyelerini kategorize etmektedirler.

Hem ülkemizde hem tüm ünyada travestiler için askerlik, sağlıksal hizmetler, hukuki statüler gibi sosyal yaşam durumsalları için özel olarak hazırlanmış yasalar mevcuttur. Dünyada sayısı az olsa da eşcinsel evliliklere ve ilişkilere sınırsız izin verilen ülkeler vardır.

Travesti Olmanın Tam Olarak Terimsel Karşılığı Read More »